Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

THÔNG BÁOSáng thứ 3 (4-3-2014), lớp Đường lối (Trường đại học Ngoại ngữ, học tại Hội trường 5- nhà B2) kiểm tra giữa kỳ. Được sử dụng tài liệu. Ngoài các nội dung đã học, để nghị các em đọc thêm về Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHÀO BẠN! NẾU CÓ THẮC MẮC HOẶC ĐÓNG GÓP, XIN ĐỂ LẠI Ý KIẾN BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU. CHÚNG TÔI RẤT VUI VÌ BẠN ĐÃ GHÉ THĂM!