Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN (Lớp Khoa Luật, ĐHNN, ĐHCN)

- Các em rà soát điểm thành phần, nếu có thắc mắc thì lập tức gửi E-mail cho cô.
- Thời hạn xử lý đến ngày 22-5-2014 (sau ngày này sẽ không giải quyết).
- Những em không có điểm nào (tên các em bôi đỏ), có thể các em đã Out ra khỏi lớp. Nếu không có phản hồi, cô sẽ xóa tên khỏi danh sách, để các em không bị thiệt thòi.
 - Do các em không điền MSSV trong bài tập nhóm, nên một số em trùng tên, có thể điểm không chính xác. Các em xem lại (so với bạn cùng nhóm).
- Có một chút thay đổi: Trường ĐHKHXH&NV quy định: điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên: 30%; điểm kiểm tra đánh giá định kỳ là: 10%; do vậy, cô đã chọn bài tập nhóm (điểm cao hơn) để đưa vào KTĐGTX (30%).
- Chúc các em thi tốt!

 Các em xem TẠI ĐÂY

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

THÔNG BÁO (Dành cho SV ĐHCN)-Các em xem tên và thông số trong Danh sách lớp môn học do trường ĐHCN gửi.
- Thứ ba (11-3-2014), lớp ĐL của ĐHCN kiểm tra giữa kỳ (được sử dụng tài liệu).
Xem tại địa chỉ: Trang web TRI THỨC

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

THÔNG BÁOSáng thứ 3 (4-3-2014), lớp Đường lối (Trường đại học Ngoại ngữ, học tại Hội trường 5- nhà B2) kiểm tra giữa kỳ. Được sử dụng tài liệu. Ngoài các nội dung đã học, để nghị các em đọc thêm về Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

THÔNG BÁOĐã có danh sách tạm thời cho các lớp Đường lối cách mạng của Đảng CSVN của trường ĐH Ngoại ngữ và Khoa Luật. Các em xem trong File đính kèm. Lưu ý: Đây là danh sách tạm thời, nếu thấy có vấn đề gì các em liên lạc trực tiếp với P. Đào tạo của Khoa/Trường mình.
Xem Danh sách tại địa chỉ: Trang TRI THỨC