Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

THÔNG BÁOSáng thứ 3 (4-3-2014), lớp Đường lối (Trường đại học Ngoại ngữ, học tại Hội trường 5- nhà B2) kiểm tra giữa kỳ. Được sử dụng tài liệu. Ngoài các nội dung đã học, để nghị các em đọc thêm về Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

THÔNG BÁOĐã có danh sách tạm thời cho các lớp Đường lối cách mạng của Đảng CSVN của trường ĐH Ngoại ngữ và Khoa Luật. Các em xem trong File đính kèm. Lưu ý: Đây là danh sách tạm thời, nếu thấy có vấn đề gì các em liên lạc trực tiếp với P. Đào tạo của Khoa/Trường mình.
Xem Danh sách tại địa chỉ: Trang TRI THỨC